Om Dietoteket

Sedan starten 2003 har jag gjort nästan 700 föreläsningar för olika åhörargrupper och arbetat med hundratals patienter individuellt.

Mer än hälften av föreläsningarna är inom "kost & idrott" där nivån varierar från mycket unga till seniorer på elitnivå. 

Företag, skolor, studieförbund, kommuner, vårdcentraler är exempel på andra organisationer som har nyttjat mina tjänster, både för föreläsningar och för individuell rådgivning. Läs mer om innehåll och tankegångar under Föreläsningar.

När det gäller individuell behandling arbetar jag främst och då mycket framgångsrikt, med övervikt och överviktsrelaterade problem. Ett kognitivt tänkande med en bestående beteendeförändring står i centrum. Idag är möjlighet till individuell behandling mycket begränsad.

 

Företag/föreningar jag har arbetat med:

 

 

Joomla Extensions